Događaji u najavi

Svake godine kancelarije ICE Agencije u Beogradu i Podgorici organizuju za srpske i crnogorske privrednike posete najvažnijim sajmovima, izložbama i poslovnim dešavanjima u Italiji i, u saradnji sa kancelarijama ICE Agencije širom sveta, glavnim međunarodnim manifestacijama na kojima učestvuju italijanske kompanije.

 

Ujedno, ICE Agencija organizuje i brojne poslovne susrete i promotivne manifestacije kao i kolektivna ili pojedinačna učešća italijanskih firmi na najvažnijim sajmovima u Srbiji i u Crnoj Gori.