J. Joksimović i Fratini: Srbija je posvećena napretku i stabilnosti regiona

Joksimovic e Frattini su integrazione Ue e riforme

J. Joksimović i Fratini: Srbija je posvećena napretku i stabilnosti regiona

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se sa predsednikom Italijanskog društva za međunarodnu organizaciju Frankom Fratinijem. Razgovarali su o Strategiji proširenja, pristupanju Srbije EU i odnosima sa tom organizacijom, reformama koje se sprovode u procesu evropskih integracija, prilikama u regionu i ostalim važnim temama.

Ministar za evropske integracije ocenila je da je za našu državu Strategija proširenja EU značajan podsticaj i veliko ohrabrenje. Istovremeno, ona je i bitan politički signal koji potvrđuje da se na Srbiju, kao kandidata za prijem u Uniju, argumentovano računa. Ukazala je i da 2025. godina nije obećana godina u kojoj se očekuje prijem naše države u EU, već da bi je trebalo prihvatiti kao okviran rok.

Jadranka Joksimović očekuje da će Srbija tokom bugarskog predsedavanja Savetu EU – u prvoj polovini godine, otvoriti nekoliko poglavlja. Precizirala je da je naša država u potpunosti spremna za otvaranje pet poglavlja: 33 – finansijske i budžetske odredbe, 9 – finansijske usluge, 13 – ribarstvo, 18 – statistika i 17 – ekonomska i monetarna unija.

Jadranka Joksimović i Franko Fratini smatraju da je stabilnost regiona značajna i za Evropsku uniju. A za Srbiju je, prema rečima ministra, uspostavljanje i obezbeđivanje stabilnosti – koja je uslov mira, razvoja i napretka, prioritet koji bi trebalo da prihvate i slede svi u regionu.

Sagovornici ističu da se EU – kao garant sprovođenja Briselskog sporazuma, obavezala da sprovede punu primenu svega što je dogovoreno, i u tom kontekstu, posebno formiranja ZSO.

Predsednik Italijanskog društva za međunarodnu organizaciju Franko Fratini ističe da je intencija Vlade da bude aktivan i pouzdan partner EU potvrđena, ali i primećena od evropskih partnera. Uveren da su reforme koje se u Srbiji sprovode dale konkretne rezultate i da su u funkciji razvoja privrede – pre svega kroz nove investicije, Fratini naglašava da je Srbija pokazala da zaslužuje da postane član Evropske unije. On je obećao da će na sve načine pomoći njen evropski put.

Izvor: http://www.mei.gov.rs/srl/vesti/1339/188/463/detaljnije/j-joksimovic-i-fratini-srbija-je-posvecena-napretku-i-stabilnosti-regiona/