PONUDA ZA POSAO

PONUDA ZA POSAO

ICE Italijanska agencija za spoljnu trgovinu
Kancelarija u Podgorici

traži kandidate za radno mesto LICE ZADUŽENO ZA “DESK BALCANI” u Podgorici

Aktivnosti Deska uključuju:

  • Pružanje informacija i opšta i pojedinačna asistencija italijanskim firmama, udruženjima, konzorcijumima, itd.
  • Praćenje tendera u prioritetnim sektorima i pružanje pomoći firmama tokom cele procedure učešća, praćenje poslovnih prilika, pružanje podataka i informacija o crnogorskom tržištu
  • Realizacija informativnih publikacija u cilju boljeg upoznavanja sa finansijskim programima raspoloživim u Crnoj Gori
  • Praćenje operativnih programa i ulaganja u najavi
  • Organizacija promotivnih događaja na crnogorskom tržištu (seminari, skupovi, itd.)

Potrebno je poznavanje italijanskog i crnogorskog jezika.

Zainteresovani se mogu prijaviti slanjem svog CV-a na sledeće email adrese: podgorica@ice.it i belgrado@ice.it

Rok za slanje prijava je 8. jun 2018. do 15:00 časova.