DESK ZA INOVACIJE

 

 

Desk za inovacije je organizaciona jedinica ICE – Italijanske agencije za spoljnu trgovinu, osnovana 01. Decembra 2016. godine projektom ’’Internationalization of Centers for Research & Innovation – Belgrade’’ koji je finansiran od strane Ministarstva za ekonomski razvoj Republike Italije, a u saradnji sa COTEC-om (Fondazione per l’Innovazione Tecnologica).

Misija deska za inovacije je unapređenje postojećih i uspostavljanje novih partnerstava sa kompanijama, univerzitetima i drugim zainteresovanim stranama u Republici Srbiji, kao i približavanje aktivnosti i tehnologija italijanskih centara za istraživanje i inovacije zainteresovanim stranama u Srbiji su glavni fokus Deska za Inovacije.

Usluge deska su:

 1. Pružanje informacija srpskim kompanijama, univerzitetima, trgovinskim udruženjima i drugim zainteresovanim stranama o mogućnostima saradnje sa italijanskim centrima za istraživanje i inovacije, dostupnim tehnologijama, uslugama, projekatima za saradnju, itd.;
 2. Organizovanje sastanaka između predstavnika italijanskih centara za istraživanje i inovacije i odgovarajućih zainteresovanih strana iz Republike Srbije u cilju prepoznavanja mogućnosti za saradnju (S2B i S2S sastanci);
 3. Prikupljanje informacija o postojećim javnim podsticajima na međunarodnom, regionalnom i nacionalnom nivou;
 4. Podrška uvođenju  novih tehnologija i inovacija;
 5. Analiza potreba i ponuda u oblasti istraživanja i inovacija u Srbiji.

Desk za inovacije okuplja najkvalitetnije Centre iz Italije kao što su:

 

CETMA

Organizacija za istraživanje i tehnologiju  sa sedištem u Brindizi, sa više od 20 godina iskustva u primenjenim istraživanjima, razvoju i transferu tehnologija u poljima naprednih materijala (kompoziti, polimeri, bio-materijali i reciklaža) i IKT (razvoj specijalizovanih inženjerskih softvera).

 

CEFRIEL

Organizacija koja premošćava jaz između akademskog i poslovnog sveta kroz multidisciplinarni pristup kojim omogućava svaranje inovativnih proizvoda, usluga i procesa. CEFRIEL ima jedinstven operativni model i kreira inovativna rešenja u skladu sa zahtevima kupaca.

 

ASTER

Mreža za inovacije i transfer tehnologije u regionu Emilia-Romagna. Članovi i partneri ovog konzorcijuma su regionalna vlada oblasti Emilia-Romagna, šest univerziteta i nacionalni istraživački centri iz regiona, Regionalna unija privrednih komora. ASTER radi u saradnji sa regionalnim privrednim udruženjima i inovacionim centarima.

 

D’APPOLONIA

Organizacija koja nudi razvoj i inženjerskih usluge kao što su konsalting, projektovanje, upravljanje i kontrola projekata, itd. D’Appolonia sačinjava  tim inženjera, konsultanata, dizajnera, planera i specijalista koji podržavaju javne i privatne klijente od početka do kraja koncepta, kroz konsultacije, dizajn, upravljanje, korišćenje i održavanje rešenja. Firma posluje na tržištima energije, transporta i infrastrukture, industrije i podrške investitorima. D’Appolonia nudi širok spektar usluga, kao što su studije izvodljivost i druge specijalističke studije, projektovanje, upravljanje projektima, itd.

 

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Fondazione Bruno Kessler spada u grupu vrhunskih istraživačkih instituta, rengiran kao prvi za izvrsnost u nauci za tri naučne oblast (IKT, Istorija i Sociologija) i za ekonomski i društveni uticaj prema evaluaciji ANVUR-a za period 2010-2014.

 

INSTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA (ISMB)

Istraživački i inovacioni centar koji radi u domenu informacionih i komunikacionih tehnologija. ISMB je osnovan 2000. godine od strane fondacije Compagnia di San Paolo i Politecnico di Torino, i ima oko 150 istraživača koji rade u bliskoj saradnji sa kompanijama, akademskim i javnim institucijama.

 

COSMOB

Specijalizovani inovacioni centar za drvnu industriju – nameštaj, koji podržava kompanije u razvoju konkurentnosti, pružajući rešenja i tehnološke usluge u oblasti kvaliteta, istraživanja i inovacija, dizajna, specijalizovanih obuka. COSMOB pruža usluge i u poboljšanju performansi proizvoda, optimizacije proizvodnih procesa, naprednih metoda projektovanja /prototipova i razvoju tehničkih i profesionalnih veština.

 

AREA SCIENCE PARK

Naučni park AREA je osnovan sa ciljem da obezbedi vezu između poslovne zajednice i mnogih međunarodnih naučnih institucija u Trstu. Sada je najznačajniji naučni park u Italiji koji se sastoji od više sektora i jedan je od najistaknutijih u Evropi.

Park ima oko 23 000 kvadratnih metara laboratorijskog prostora opremljenog specijalizovanim aparatima, eksperimentalnom i sigurnosnom opremom, pored kancelarija i uslužnih objekata (Konferencijski centar, sala za sastanke, nastavne laboratorije, kantine, itd.). Dodatni prostor od 1500 kvadratnih metara je trenutno dostupan za nove aktivnosti. Takođe, park pruža i: pravno, fiskalno i računovodstveno savetovanje, bavi se inženjerstvom i tehnologijom postrojenja, zdravljem i bezbednosti na radu, marketingom i promocijama, informisanjem i pomoći u vezi sa programima Evropske unije.

 

CROP PRODUCTION RESEARCH CENTRE (CRPV)

Istraživački centar koji se nalazi u Ćezeni (Severna Italija), i bavi se razvojem i istraživanjem u oblasti ratarske proizvodnje, kroz četiri glavne oblasti:

 • voće, povrće, seme, cveće,
 • vinogradarstvo, oenologiju i maslinovo ulje,
 • žitarice, repa i uljarica,
 • bio-energija.

Članovi CRPV su udruženja proizvođača, instituti za tehničku pomoć i stručno obrazovanje, pokrajinske uprave i druge organizacije. CRPV je registrovan kao malo i srednje preduzeće, i u 1998. dobio priznanje od strane regiona Emilia-Romagna kao centar za planiranje, koordinaciju istraživanja, eksperimentisanje i diseminaciju rezultata istraživanja.

 

MITO TECHNOLOGY S.R.L

Organizacija koja se bavi komercijalizacijom istraživanja, pronalazaka, intelektualne svojine univerziteta, kompanija, strat-up-ova i istraživačkih centara.

 

MEĐUNARODNI CENTAR ZA GENETIČKI INŽENJERING I BIOTEHNOLOGIJU

Ne profitna istraživačka organizacija osnovana projektom UNIDO-a. Međunarodni centar za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju obezbeđuje naučno i edukativno okruženje najvišeg standarda i sprovodi inovativna istraživanja u prirodnim naukama u korist zemalja u razvoju.

Centar je posvećen naprednim istraživanjima i obuci u molekularnoj biologiji i biotehnologiji i ističe mogućnost unapređenja znanja i primene najnovijih tehnika u oblastima:

 • biomedicina,
 • poboljšanje useva,
 • zaštita životne sredine / sanacija,
 • biofarmaceutici i proizvodnji biopesticida.